New Treatments | Overzicht verenigingen en fondsen waarvan de doelstellingen twijfelachtig lijken te zijn 

Index of articles
Index | Archive | Search

Overzicht verenigingen en fondsen waarvan de doelstellingen twijfelachtig lijken te zijn
Hieronder vindt u de meest recente lijst van verenigingen en fondsen in Nederland, waarvan de doelstellingen en motieven twijfelachtig lijken te zijn.
Deze verenigingen en fondsen vindt u op deze lijst als:
  • Hun motivaties onduidelijk zijn omdat ze gesponsord worden door de farmaceutische- of voedingsindustrie
  • Ze nauwelijks objectieve artikelen op hun site hebben staan en alleen ingegaan wordt op het gebruik van medicatie
  • Ze helemaal geen alternatieve behandelingen belichten of deze in een negatief daglicht stellen zonder goede redenen
N.B. Het is de mening van NewTreatments dat onderstaande instanties twijfelachtige doelstellingen en motieven lijken te hebben. Alles hieronder is slechts de mening van NewTreatments. Er wordt gebruik gemaakt van het recht op vrije meningsuiting.
N.B. Neem contact op met de webmaster (zie onderaan: index pagina) indien u meent dat een vereniging/fonds niet in deze lijst hoort.Balans - Landelijke Vereniging voor ontwikkelings-
Balans zet zich in om over ADHD, dyslexie en andere stoornissen actuele, betrouwbare, toegankelijke informatie te geven.

Daarbij vergeten ze echter objectief te zijn. Ze schrijven zeer negatief over de relatie voeding <-> ziekte. Even voor de goede orde, over de relatie ADHD/hyperactiviteit vs. voeding is voldoende positiefs te melden. Een overzicht: www.feingold.org/research_adhd.html#top . Zoveel zelfs dat deze aandoeningen waarschijnlijk te onderdrukken of zelfs te genezen zijn door weer terug te gaan naar een natuurlijk diet, zoals de mens dat miljoenen jaren gegeten heeft voor de uitvinding van de landbouw..

N.B. Kijk ook even wie de sponsor is: www.lilly.nl
Denk eens na: Kan een vereniging garanderen objectieve en betrouwbare informatie te geven wanneer de hoofdsponsor een farmaceutisch bedrijf is ?

Crohn / colitis ulcerosa Vereniging Nederland (CCU
CCUVN is een pati?ntenvereniging die zich inzet voor pati?nten met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa en hun partners/ouders of familieleden.

CCUVN reageert niet op informatie over een dieet waarmee darmproblemen en chronische ziekten onder controle te krijgen zijn, zo niet te genezen. Zelfs nadat de wetenschappelijke studies getoond worden, komt er geen positieve reactie. CCUVN verschuilt zich al ruim een jaar achter een burocratie bestaande uit een Medische Adviesraad en de redactie van hun blad, de Crohniek en achter het excuus dat het een vrijwilligersorganisatie is en er dus weinig tijd beschikbaar is voor dit soort dingen.

Januari 2003: CCUVN publiceert toch informatie over het SCDiet !

Crohn Colitis Ulcerosa Vereniging vzw Belgi
De Belgische Crohn Colitis Ulcerosa Vereniging maakt wel heel duidelijk dat ze niets meer is dan een van de tentakels van de farmaceutische industrie is. Reeds op hun homepage vinden we de lange lijst van sponsors: ASTRA PHARMACEUTICALS N.V. , ASTRA ZENECA N.V. , CENTOCOR B.V., COLOPLAST BELGIUM N.V., FERRING N.V., JANSSEN PHARMACEUTICA, JANSSEN-CILAG, MONSANTO BELGIUM N.V., PHARMACIA & UP JOHN N.V., SCHERING-PLOUGH FARMA, TRAMEDICO BELGIUM N.V. .

Zie www.newtreatments.org/Codex/ga/382 .

Ook de artikelen op de site geven dit beeld:
Ziekte van Crohn: Geen beperkend dieet
Zie www.scdiet.nl waarom een dieet juist wel aanbevolen zou moeten worden.

Diabetes Fonds
Het Diabetes Fonds collecteert jaarlijks, maar heeft nog steeds geen enkele informatie op hun website of in hun folders over een laag-koolhydraten dieet of andere alternatieve behandelingen die niet verwant zijn aan de farmaceutische industrie.

New Treatments: Met een laag-koolhydraten dieet is nauwelijks insuline meer nodig en is er geen medicatie meer nodig. Als de beta-cellen van de pancreas nog intact zijn bij Diabetes II, dan is helemaal geen insuline meer nodig. Tevens zijn er geen complicaties meer wanneer het dieet gevolgd wordt. Deze informatie is op het internet op verscheidene plekken te vinden en is tevens in medische studies te vinden.

Zie www.newtreatments.org/diabetes%202.php *

Gezondheidsraad
''De Gezondheidsraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat als taak heeft ministers en parlement te adviseren op het gebied van de volksgezondheid. Ministers vragen de Gezondheidsraad om advies waarmee beleidsbeslissingen onderbouwd kunnen worden.''

Sommigen zeggen dat een betere beschrijving zou zijn:
''De gezondheidsraad is een door het bedrijfsleven aangestuurd adviesorgaan dat vooral naar economische belangen kijkt en weinig oog heeft voor volksgezondheid. Ministers vragen de Gezondheidsraad om de feiten zodanig te presenteren/verdraaien dat beleidsbeslissing die ten kosten gaan van de volksgezondheid makkelijk doorgevoerd kunnen worden.''

Weer anderen stellen het nog simpeler:
''De gezondheidsraad heeft als doel de bedrijven tegen het volk te beschermen''

Voorbeelden:
Citaat Algemeen Dagblad 16 juni 2004:
''Volgens Erik van Rongen, stralingsdeskundige bij de Gezondheidsraad zijn voorzorgsmaatregelen onnodig.''
Volgens mij zijn voorzorgsmaatregelen per direct nodig wanneer studies aantonen dat mensen duizelingen en tintelingen krijgen van UMTS straling, maar dat is natuurlijk niet zo goed voor de grote telecomproviders die zeer veel geld geinvesteerd hebben in UMTS. Zie meer hierover op www.stopumts.nl

Wat opvalt is dat de gezondheidsraad, net als het voedingscentrum, amper de moeite neemt om ook maar een beetje objectief over te komen.

Nationaal MS Fonds
Het MS Fonds heeft regelmatig akties. Na het lezen van het volgende verhaal vraag ik me af of u nog wilt doneren:

Een verhaal van een MS-patient die er achterkomt hoe het MS Fonds echt in elkaar steekt. Schokkend !
Zie www.ziemszo.nl/verslag.htm

De site van het MS Fonds vindt u hier:
www.nationaalmsfonds.nl/ .

Nederlandse Diabetes Federatie
De Nederlandse Diabetes Federatie (NDF) is een in 1995 opgerichte vereniging.

Binnen de NDF werken mensen met diabetes, artsen, verpleegkundigen, di?tisten en het Diabetes Fonds gezamelijk aan 'Goede diabeteszorg voor iedereen: de mens met diabetes centraal'. De doelstellingen van de NDF zijn uiteengezet in het Beleidsplan 2001-2006: 'Goede diabeteszorg voor iedereen: ''van papieren richtlijnen naar dagelijkse praktijk''.

NDF komt op de zwarte lijst omdat hun advies mbt. voeding nergens op slaat en de informatie geenszins gebaseerd is op nieuwe methoden die diabetes kunnen genezen: Een koolhydraat-arm dieet.

Ze stellen zelfs dat 50% van de energie-inname uit koolhydraten moet komen bij mensen met diabetes en dat er geen onderscheid gemaakt hoeft te worden tussen mono-, di- of polysacchariden.
Een zeer vreemde uitspraak, zeker wanneer het gevolgd wordt door:
Suiker en suikerbevattende producten kunnen gewoon deel uitmaken van de voeding. Adviseer geen suikervrije producten voor diabetici.

Zoals u wellicht zult weten is voor een diabetespati?nt suiker, en sterker nog elke koolhydraat gelijk aan vergif.

Zie www.newtreatments.org/diabetes%202.php *

Voedingscentrum
''Elke Nederlander kan met vragen over gezond en veilig eten terecht bij een onafhankelijke organisatie: Stichting Voedingscentrum Nederland. Het Voedingscentrum wordt gefinancierd door de Nederlandse overheid (ministeries van LNV en VWS) om consumenten wetenschappelijk verantwoorde, eerlijke informatie te geven over gezonde voeding en voedselveiligheid. ''

Net als bij de gezondheidsraad is de factor onafhankelijk niet van toepassing. Jazeker, de financiering komt voor het grootste deel van de Nederlandse ministeries, maar er gaat toch een heleboel fout:

* De vertegenwoordigster van het Voedingscentrum treedt op in TV-programma's en slaat werkelijk een pleefiguur wanneer ze dingen verkondigt die ze helemaal niet kan onderbouwen en vaak zelfs strijdig zijn met de waarheid (met betrekking tot het Atkins dieet). Zie www.newtreatments.org/doc/WisdomExperience/147
Waarom zo'n vijandige houding jegens een dieet aangenomen wordt, wordt duidelijk wanneer de desastreuse cijfers van Unilever's SlimFast bekeken worden.

* Werknemers en onderzoekers die onafhankelijk onderzoek moeten doen komen bij grote voedingsconcerns zoals Lu en Unilever vandaan en vervolgen vaak hun carriere daarna weer bij deze concerns. Onafhankelijk ?

* Er worden prijzen gegeven aan zogenaamd ''gezonde produkten'', terwijl elk weldenkend persoon in kan zien dat een Vitalinea biscuit helemaal niet zo gezond is. Kijk, als de prijs naar Brocolli zou gaan, dan zouden we het nog ergens over hebben, maar biscuitjes gezond ?
Lees en kijk (en huiver) hier verder: www.rvu.nl/kvw/index.php?i=8&r=30&n=360

* Het leerstoelenfonds is per definitie niet onafhankelijk, want wordt gesponsord door een voor een onafhankelijke organisatie belachelijke lijst met bedrijven.
Zie www.voedingscentrum.nl/mirakel/pageViewer.jsp?id=4107

Aangezien het onmogelijk lijkt om onafhankelijke, objectieve organisaties te creeren, lijkt het me het beste als zowel de gezondheidsraad als het voedingscentrum zichzelf ontbinden. Kapitalisme heeft enkele mooie eigenschappen, maar in de Westerse wereld is de commerciele corruptie in zowel de politiek, ambtenarij en ''onafhankelijke adviesorganen'' dermate nadrukkelijk aanwezig, dat we misschien eens moeten gaan kijken naar nieuwe oplossingen.

Please note: The information on this website is not a recommendation for treatment. Anyone reading it should consult his/her physician before considering treatment. The author and publisher can't be held responsible for anything. Use on your own risk.