New Treatments | New Treatments for Kanker 

Index of articles
Index | Archive | Search

New Treatments > Kanker

Kanker
N.B. Lees eerst het artikel: De waarheid en niets dan de waarheid
. Elke man in de Westerse wereld heeft een kans van 1-op-2 om ergens in het leven kanker te krijgen. Voor vrouwen ligt dit risico op 1-op-3. Zoals ik al eerder schreef, begint kanker epidemische vormen te krijgen. De huidige behandelingsmethoden (chemo en bestraling) zijn zinloos. Er wordt extreem veel gegoocheld met de kankerstatistieken. De medici willen u doen geloven dat de "war against cancer" aan de winnende hand is. Niks is echter minder waar: De onbewerkte kankerstatistieken tonen duidelijk aan dat sinds 1900 de sterftegevallen als gevolg van kanker alleen maar stijgen (als percentage van de bevolking). Controleer zelf de statistieken. Het verontrustende is dat de kankergevallen zullen doorstijgen tot extreem hoge proporties. Dit toont duidelijk aan dat de behandelingsmethoden niet verbeterd zijn en dat er faktoren spelen die een hoger kankerrisico veroorzaken.

Dat deze faktoren vooral te maken hebben met dieet, levensstijl en met moderne toepassingen van elektriciteit, radioactiviteit en straling (GSM, radio, etc), zal in de nabije toekomst nooit toegegeven worden. De hieruit volgende oplossingen zouden namelijk puur en alleen voordeel opleveren voor het volk en niet voor de verwante industrieen. In deze kapitalistische wereld worden veel zielen omgekocht voor geld. Geld gaat helaas voor ethiek. Let op: Het zijn slechts enkele artsen en mensen op invloedrijke posities die deze beslissingen nemen. De meeste artsen weten niet eens dat Rife bestaan heeft. Het probleem zit hem in de opleiding die niet breed genoeg is en die onderzoek naar andere behandelingen frustreert.

Wat wist men in 1930 al, maar is hardnekkig onderdrukt ?
In 1930 was al duidelijk dat kanker veroorzaakt werd door een venijnig kleine bacterie. Rife, de onderzoeker die als eerste de bacterie gevonden had, door gebruik te maken van zijn eigen microscoop bij 20.000x vergroting, nam deze bacterieen uit de tumor dmv filtratie en spoot de Bacilli-X (BX) in bij 400 ratten. Alle 400 ratten ontwikkelden zeer snel gigantisch grote tumoren. Vervolgens kon dezelfde Bacilli-X weer in grote getalen gefilterd worden uit de tumoren. Dit leverde het bewijs dat de tumoren veroorzaakt werden door de BX.

Belangrijke conclusie: Kanker is een systemische ziekte en niet een lokale ziekte
Dit betekent dat het geen zin heeft om af te vragen waar de primaire tumor zich bevindt en of er uitzaaingen zijn. Tevens toont dit aan dat bestralen en chemotherapie nutteloos zijn. Als de bacterie zich nog in het lichaam bevindt, kan deze nieuwe tumoren blijven veroorzaken.

Genezing door de bacterie uit te roeien
Genezing volgt automatisch wanneer de Bacilli-X (BX) uitgeroeid wordt. Dat heeft Rife ook bewezen. In 16 terminale patienten werd de Bacilli-X uitgeroeid dmv een ingenieus stralingsapparaat, de Rife Machine. Elke bacterie heeft zijn eigen frequentie en na veel zoekwerk vond Rife de frequentie van de BX. Door een heliumlamp op een bepaalde frequentie zijn licht het lichaam in te laten stralen, worden alle BX bacterieen gedood. Alle 16 patienten werden genezen verklaard Na follow-ups kwamen de tumoren niet meer terug.

Volgende denkstap: Kanker onstaat bij de juiste omstandigheden
Rife ontdekte ook dat de BX slechts een van de vele verschijningsvormen was: De BX was polymorf en kon meerdere gedaanten aannemen, afhankelijk van de situatie. Wanneer de BX gecultiveerd werd en in tomatenprut geplaatst werd, bleek de BX te transformeren in een schimmel (paddestoel) vorm. Het bleek ook weer mogelijk om de schimmel weer terug te laten transformeren tot de BX-vorm, die dan weer kankerverwekkend was. De BX bleek 4 verschillende vormen te hebben, die afhankelijk van de situatie tot stand komen.
Het organisme (ja, hoe noem je zoiets) transformeert aleen in de kankerverwekkende vorm, de BX, wanneer de omstandigheden daar zijn. Die omstandigheden hebben volgens mij (speculatie) te maken met zuurgraad, vitamines, mineralen, en ch'i-niveau te maken. Op de plekken in het lichaam waar aan deze preconditie voldaan wordt, ontstaan vanzelf de kankerverwekkende bacterieen. Als het immuunsysteem nog goed zou werken, dan zou het nog steeds geen probleem hoeven te zijn. Echter, als aan de preconditie voldaan wordt, is het meestal ook slecht gesteld met het immuunsysteem. Voorbeeld: Wanneer veel koolhydraten gegeten worden, wordt het immuunsysteem hormonaal onderdrukt, terwijl koolhydraten ook nog eens zuurvormend zijn. Als die koolhydraten nou eens geraffineerde suikers zijn, dan bevat het geen vitaminen, geen mineralen, nagenoeg geen levensenergie (honing bevat 7x zoveel levensenergie als tafelsuiker). Het herhaaldelijk eten van veel suiker zorgt dus mogelijk voor een perfecte preconditie (nogmaals: speculatie), terwijl gelijkertijd ook het immuunsysteem onderdrukt wordt. Resultaat: Het organisme ruikt zijn kansen en transformeert snel in de BX vorm en begint cellen om te zetten naar kankercellen. De witte bloedlichaampjes kunnen niets doen, omdat ze tegengewerkt worden door de hoge bloedsuikers (tegelijk ook weer perfect voer voor de bacterieen).

Genezing: Verwijderen van de kankerverwekkende BX bacterie
Genezing kan dus op verschillende manieren, als de BX maar uit het lichaam geweerd wordt. Dat kan door de ingenieuze machine van Rife, dat kan met een Zapper van Hulda Clark, dat kan met een Blood Electrifier van Bob Beck en het kan evt. met specifieke antibiotica (verdient zeker niet de voorkeur). Vervolgens, om te voorkomen dat de BX nogmaals de kop opsteekt, moet je zorgen dat de precondities niet meer voorkomen, wat dus betekent: Een beter dieet, dat bestaat uit hoog-energetisch voedsel, welke het immuunsysteem niet onderdrukt (geen geraffineerde koolhydraten meer), voldoende mineralen en vitaminen, en evt. periodiek de BX bacterie uitroeien.

Waar kan ik de Rife-behandeling ondergaan
Er is in Nederland een kliniek die een Rife machine heeft staan en tevens ook Lahkovsky's Multi Wave Oscillator gebruikt om de immuniteit te versterken. Deze combinatie blijkt zeer succesvol. Op de website van NGC Energy Healing vind je hier meer over. Lijkt me zeker de moeite waard: Een telefonisch intakegesprek en zeer lage behandelingskosten van enkele tientallen euro's voor een behandeling van 2 uur !
Lees hier alle details over Rife's bevindingen (een must-read)

Waarom is bestraling zo destructief en zinloos ?
Bestraling zorgt ervoor dat de preconditie voor verschijning van de BX verbetert: De Ch'i (orgone) in het lichaam wordt vernietigd en giftig gemaakt. Goede, vibrerende levensenergie doodt bacterieen. Door radioactief bestraling verandert de orgone (levensenergie, ch'i) in oranur, wat een samentrekking is van ORgone And NUclear Reaction. Dit is extreem giftig voor alle levende wezens. Bovendien heeft het geen zin om een lokale tumor te vernietigen, wanneer je weet dat kanker een systemische ziekte en niet een lokale ziekte is. Als de oorzaak (de BX en de precondities) niet weggehaald worden, zal de kanker ook echt niet genezen en zullen na radiotherapie tumoren op andere plekken de kop op steken. Vaak is de bestraling het begin van het einde: Versnelling van de achteruitgang en door verbeterde condities voor de BX meer mogelijkheden om cellen om te zetten naar kankercellen.
Lees hier alle details over Wilhelm Reich's wetenschappelijke bevindingen mbt. Orgone, oftewel Ch'i, levensenergie

Waarom is chemotherapie zo destructief en zinloos ?
Door middel van chemotherapie vergiftig je de kankercellen, maar tegelijkertijd vergiftig je ook het lichaam en nog veel belangrijker, roei je nagenoeg alle witte bloedlichaampjes uit, oftewel het immuunsysteem. Dit zijn de perfecte condities voor de BX om nu in het hele lichaam kankercellen te creeren. Ik raad chemotherapie ten strengste af. Bovendien is het weer zinloos: Het afbreken van de huidige tumoren zou een secundair probleem moeten zijn. Het is namelijk slechts een symptoom en niet een oorzaak. Kanker is een systemische ziekte.

Kankercellen zijn rebellen !
Waar de reguliere behandelmethoden meer weg hebben van "The WAR against Terrorism" (War against tumors). Waarbij we de kankercellen als rebellen zien, kijken de nieuwe therapieen een stapje verder: Waarom zijn er rebellen ? Het blijkt dat de kankercellen weer te bekeren zijn tot gezonde cellen, wanneer je ze voorziet van alle benodigdheden voor een gezonde cel: Vitaminen, mineralen, zuurstof en levensenergie. Door energierijk voedsel te eten, veel vitaminen en mineralen te nuttigen en een vervanger te zoeken voor de rode bloedlichaampjes, kan je de tumoren bekeren tot gezond weefsel !
Daarnaast benutten we ook een verschil tussen kankercellen en gezonde cellen. Gezonde cellen werken het liefst aeroob, wat betekent dat ze bij de energieproduktie gebruik maken van zuurstof. Dit in tegenstelling tot kankercellen die zich degraderen tot inefficiente anaerobe fabrieken. Vet is de geprefereerde brandstof van gezonde cellen en de verbranding is aeroob. Kankercellen kunnen echter helemaal geen vet als brandstof gebruiken en zijn aangewezen op glucose. Door geen koolhydraten meer te eten en meer gezonde vetten (roomboter, kokosolie, olijfolie o.a), zal het immuunsysteem niet meer onderdrukt worden en tegelijkertijd blijft het glucose-pijl in het bloed extreem laag. Het directe gevolg is dat de kankercellen uithongeren en dat de tumoren beginnnen te krimpen.
Nog even terug naar het probleem met de rode bloedlichaampjes. De hemoglobine is afhankelijk van CO2 om O2 te kunnen transporteren. Het probleem is echter dat de kankercellen geen CO2 uitademen omdat ze anaeroob werken (dus geen O2 inademen). Rond de tumoren ontstaat dus een zuurstofarme zone. Dit levert gelijk weer de preconditie voor de cellen om te transformeren in kankercellen. Een experiment van Otto Warburg toont aan dat gezonde cellen in een petrischaaltje automatisch kankervormig worden zodra de zuurstof verwijderd wordt.

We moeten dus een alternatief zien te vinden voor het falende hemoglobine. Dit alternatief vinden we in DMSO. DMSO verandert in het bloed tussen 3 vormen, waarvan er 2 van belang zijn. In de ene vorm bevat het een zuurstof-atoom en in de andere vorm niet. Door in de zuurstofrijke gebieden van het lichaam (rond de longen bijvoorbeeld) een zuurstof-atoom aan te koppelen en deze weer af te geven in zuurstofarme gebieden (rond de tumoren bijvoorbeeld), ontstaat een secundair zuurstoftransportsysteem. DMSO heeft de eigenschap om al het weefsel te kunnen doordringen. Hierdoor kan de zuurstof zelfs midden in de tumor afgeleverd worden. Dit heeft twee belangrijke resultaten: Het voorkomt dat gezonde cellen rond de tumoren stikken en transformeren tot kankercellen. Daarnaast kan het kankercellen doen besluiten terug te transformeren naar gezonde cellen, omdat ze nu weer genoeg zuurstof ontvangen. Otto Warburg toonde in de petrischaal ook aan dat kankercellen weer gezond konden worden, wanneer er DMSO aan toegevoegd werd.
De bekeerde cellen zijn echter niet 100% gezond en kunnen weer tot kankercel transformeren wanneer de precondities er weer naar zijn. Door lang genoeg de precondities te vermijden, zal de cel echter zelfdood plegen. Dit mechanisme is in kankercellen uitgeschakeld: Er vindt bij kankercellen geen recycling plaats.
Het schijnt dat de aanmaak van nieuwe bloedvaten van start gaat zodra gezonde cellen een signaal afgeven dat ze te weinig zuurstof krijgen. Het zijn dus de gezonde cellen, die in hun laatste adem ervoor zorgen dat de tumoren goede toegang tot voedsel krijgen dmv de nieuwe bloedvaten. De gezonde cellen die oorspronkelijk de booschap stuurden veranderen op termijn toch in kankercellen, extra bloedvaten of niet, omdat de hemoglobine de zuurstof toch niet kan transporteren ivm afwezigheid van voldoende CO2 (ivm anaerobe metabolisme van aangrenzende kankercellen).

Hieronder nog een opsomming van enkele behandelmethoden die samengevoegd zouden moeten worden tot een geschikte mix:

1] Een koolhydraatvrij of laag-koolhydraten dieet:
Kankercellen gebruiken nu eenmaal alleen glucose als grondstof.. Geen koolhydraten meer eten heeft als gevolg dat de kankercellen *krimpen*. Erg simpel, maar zeker waar... Dit betekent ook: Geen fruit meer. Echt geen koolhydraten meer eten, behalven de kleine hoeveelheden in groenten en koolhydraatarme noten. Een goed dieet is het "Optimal Diet". De onderbouwing vindt u hier in het Engels
Zoveel mogelijk rauw eten kan ook goed helpen. Eieren en vooral eigeel zijn aan te raden. Niet te veel vlees en/of eiwitten, want de alvleesklier heeft 't al zwaar om de kankercellen te bestrijden (verteren). Veel groenten, groentensappen, koffie-klysma's om te ontgiften..
Zie vooral ook de Engelstalige artikelen onder het kopje "Cancer" voor meer recente informatie.

2a ] De Rife-Machine gebruiken. In Nederland zijn er enkele klinieken die deze behandeling bieded: Overzicht klinieken


2b ] De Zapper gebruiken in combinatie met de kruiden van Hulda Clark:
Dit is een apparaatje dat een 15Hz 9volt signaal door het lichaam stuurt (erg zwak signaal maar zeer effectief). Dit signaal vermoordt alle bacterieen en virussen in het lichaam. Wat bijna niemand weet is dat kanker veroorzaakt wordt door een polymorf bacterie die toeslaat zodra de weerstand te laag wordt. Door de T-baccilli te "zappen", verdwijnt ook de kanker. Zie hier meer informatie over de "Zapper". Een zeer geadvanceerde kruizing tussen een Zapper (Hulda Clark), een Orgone Accumulator (Wilhem Reich) en een Blood-Electrifier (Bob Beck) is de Terminator van Don Croft, die te bestellen is bij Fresh Air Foundation. Ik heb hier zelf erg goede resultaten mee.

3] Een super-multi-vitamine-complex gebruiken, zoals hier beschreven: http://www.krysalis.net (Krysalis Sparx + Aerobic Boost, dagelijks gebruiken) Dit bevat precies alle vitaminen, coenzymen, mineralen etc die gezonde cellen nodig hebben. Kankercellen kunnen weer gezond worden als ze maar genoeg vitaminen, zuurstof en mineralen krijgen. De onderbouwing vindt u hier in het Engels. Als je weet dat roken een desastreus effect heeft op de vitamine-hoeveelheden in het lichaam (vooral vitamine C), dan snap je dat het ook erg verstandig is om te stoppen met roken.

4] Een zuurstoftransport alternatief (zeer belangrijk): DMSO of MSM zijn hiervoor zeer geschikt. Gebruik hoge doseringen vanaf 10 gram per dag. Ook Vitamine C in hoge doseringen fungeren als backup voor zuurstoftransport. Tevens ook Alpha Liponzuur. Zie punt 35 van David Gregg's kankertheorie voor meer informatie hierover.

5] De Orgone-Accumulator van Wilhelm Reich Dit is een levensenergie-verzamelaar die zeer makkelijk in elkaar gezet kan worden. De persoon die in de orgone-accumulator gaat zitten (in de vorm van een klein pasfoto-hokje), krijgt een gigantische hoeveelheid levensenergie over zich heen. De tumoren ontstaan op de plekken waar er te weinig levensenergie is.. Deze behandeling moet niet als genezing gezien worden, maar als ondersteunend. Tevens heeft het een zeer goede preventieve werking. Door het ch'i-niveau in het lichaam op order te houden, krijgt kanker weinig kans. Hoe dit toe te passen is, met bouwinstructies vindt u in het boek van Demeo PhD, die alle bevindingen van Wilhelm Reich wetenschappelijk onderzocht heeft: The Orgone Accumulator Handbook. Een goed artikel over Reich's werk vindt u hier: Introductie artikel over Orgone.

Onderbouwing voor optie 1 en optie 3 vindt u hier in het Engels.
Op de indexpagina van NewTreatments vindt u meer informatie over de Zapper.

Reguliere Behandelingen
Mijn mening: Zelf weiger ik zowel chemotherapie als bestraling
Wat je echt niet zal willen doen is het gebruik van chemo-therapie of radio-therapie. Kanker is een "systemic disease", wat betekent dat de ziekte voor het hele lichaam geldt, en niet slechts lokaal bij bijvoorbeeld alleen de longen of de borsten. Het bestralen van puur alleen de huidige tumoren is dus zinloos, omdat de volgende tumor op een willekeurig andere plek kan ontstaan. Bovendien ontstaat er een vernietiging van de levensenergie (chi, orgone) op de plekken waar je bestraalt. Dit verergert dus feitelijk de kanker..

Mijn mening
N.B. Dit is mijn persoonlijke mening en ik ben geen arts. Ik ben er 90% van overtuigd dat het werkt. Als ik zelf kanker zou hebben zou ik alle reguliere behandelingen pertinent weigeren en bovenstaande behandelingen gebruiken. Als iemand in mijn directe familie kanker zou hebben, zou ik de persoon proberen te overtuigen ditzelfde te overwegen. Echter bij andere mensen wil en kan ik dit niet doen. A: Omdat ze me niet kennen en B: Omdat het toch nog fout kan gaan ivm de ontgifting of doordat de tumoren al te ver gevorderd waren..

Lees hier een zeer interessant verhaal over Cancer, The Cash-Cow.

N.B. Uw arts zal hier sterk tegenin gaan en me als kwakzalver afschilderen. Onthoud dan dat bovenstaande opties al sinds 1920 succesvol getest zijn. In 1930 werd een banket gehouden met de meest vooraanstaande dokteren. Daar werd getoost op het einde van "alle ziekten". Echter toen kwam de farmaceutische industrie om de hoek kijken en een jaar later ontkende elke arts die bij het banket aanwezig was ooit van Rife gehoord te hebben.. Rife is de uitvinder van behandeling 2. Onthoud dat de kankerindustrie een biljoenenindustrie is. Als bovenstaande 4 kankergenezingen bekend worden, zal de farmaceutische industrie een gigantische klap te verduren krijgen.

Een veel voorkomend probleem (vernomen van een alternatieve arts):
Gebleken is, dat niet het genezen van kanker het probleem is. Het grote probleem is de familie. Steeds blijkt, dat na het succesvolle terugdringen van de kanker, de reguliere geneeskunde de familie ompraat en zegt: nu kunnen we een chemokuur en bestraling doen. Een maand later zijn de mensen dan dood. M.a.w. als deze methode aanslaat, mag men NIET op chemokuur of bestraling overgaan!

 Please note: The information on this website is not a recommendation for treatment. Anyone reading it should consult his/her physician before considering treatment. The author and publisher can't be held responsible for anything. Use on your own risk.