New Treatments | New Treatments for Crohn's Disease, colitis, diabetes, cancer, autism, depression, hypoglycemia and more diseases 

Index of articles
Index | Archive | Search

Introduktie

Wie is Ed
In 1998 kreeg ik te horen dat ik een chronische darmonsteking had. Na twee jaar lang zware medicatie geslikt te hebben, besloot ik op zoek te gaan naar alternatieven. Na vele honderden uren artikelen, studies en discussiegroepen bestudeerd te hebben, heb ik de alternatieve behandelingen op me zelf toegepast. Ik ben blij te melden, dat ik nu, september 2001, reeds een jaar vrij ben van medicatie en dat al mijn klachten zijn verdwenen.

Orthomoleculaire geneeskunde
Orthomoleculaire geneeskunde is er op gericht het lichaam te helen door gebruik te maken van vooral natuurlijke voeding, mineralen en vitaminen. In mijn geval betekent dat het afzweren van de zeer slechte dagelijkse, moderne voeding. De hedendaagse voeding is zodanig verschillend van de voeding die de mens 2,5 miljoen jaar gegeten heeft, dat er wel problemen moeten ontstaan. In mijn geval was dat de ziekte van Crohn en daarnaast ook hypoglykemie. De verkeerde voeding kan echter ook leiden tot diabetes, hart- een vaatziekten, kanker, overgewicht, candida, schimmelinfecties en nog veel meer.

Hoezo, verkeerde voeding ?
De mens en zijn evolutionaire voorgangers hebben 2,5 miljoen jaar geleefd van vooral vlees en bladeren. We waren omnivoren (alleseters) met een sterke neiging naar het eten van vlees. Ons dieet bestond voor het overgrote deel uit eiwitten en vetten. Pas zo'n 10.000 jaar geleden werd de landbouw geintroduceerd. Vanaf dat moment gingen we massaal granen eten, die voornamelijk uit zetmelen bestaan. Het dieet bestond ineens voor een zeer groot percentage uit koolhydraten.
Het is het tekort aan vetten en eiwitten en aanverwante vitaminen en mineralen en het teveel aan koolhydraten in ons moderne dieet dat veel problemen veroorzaakt. Een goedbewaard geheim is dat we niet vet worden van vet, maar juist van koolhydraten.

Ongeloofwaardig
Ik begrijp dat dit allemaal zeer ongeloofwaardig overkomt. Ik moest er zelf ook hard over nadenken en vele malen de studies herlezen voor ik het eindelijk begreep en geloofde. Geloof me, in het begin klikte ik deze studies ook weg, omdat "algemeen bekend was" dat het niet klopte.
Als het goed is krijgt u nu de neiging om deze site te verlaten. Dat is een natuurlijke reactie. De informatie die u hier leest conflicteert namelijk enorm met uw huidige kennis van zaken. Ik vraag u om toch door te bijten. Probeer een open geest te houden en bestudeer de gegevens op deze site. Laat het ook uw vrienden, familie en kennissen lezen. Zoals u later zult bevinden, blijkt dat ik nagenoeg alle informatie op deze site aannemelijk kan maken aan de hand van correct uitgevoerde wetenschappelijke onderzoeken. Wat u ook zult ontdekken, is dat een groot deel van de "feiten" die u als waarheid aanschouwde niet gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek. Denk hierbij aan: Van vet wordt u vet, een broodje gezond is gezond, eieren verhogen het cholesterolgehalte in uw bloed en ook: Zout verhoogt de bloeddruk. Al deze "feiten" zijn onwaar.

Medische revolutie
De reguliere artsen raken steeds meer gefrustreerd, omdat ze gewoonweg weinig kunnen betekenen voor u als u aan een van de moderne ziekten lijdt. Die onmacht zorgt voor veel stress onder de medici. Wat u zult merken als u uw arts de informatie en studies voorlegt, zoals gepubliceerd op deze site, is dat hij/zij de studies vaak nooit eerder gezien heeft. Dat komt doordat ze opgeleid zijn door een docent die zelf opgeleid is 1950. De vele moderne studies van na 1980, zijn vaak onbekend bij de overgrote groep van medici. Een groep artsen zal uw informatie wegwuiven met de gedachte: Een ongeschoolde burger kan nooit meer weten dan ik. Een steeds groter wordende groep artsen zal gelukkig de nieuwe behandelmethoden omarmen. Als deze groep artsen groot genoeg wordt, zullen de alternatieve behandelingen uiteindelijk hernoemd worden tot reguliere behandelingen. Dat is het moment waarop de revolutie geslaagd is.

Oja, wist u dat
Kanker, diabetes, hart- en vaatziekten en candida puur moderne ziekten zijn. Veel van deze ziekten bestaan pas een eeuw. De keerpunten in de menselijke geschiedenis zijn vooral:

 • 10.000 jaar voor Christus: De introductie van de landbouw
 • 100 jaar geleden: De introductie van geraffineerde suikers in het dieet
 • 60-80 jaar geleden: De introductie van de elektrische lamp
 • 30 jaar geleden: De introductie van het vetarme- en koolhydratenrijke dieet
  Lees verder: Wat is er dan fundamenteel mis met onze moderne levensstijl ?
  En lees ook dit artikel: Wat u vooral niet mocht weten.

  Voor wie is deze site ?
  Deze site heb ik gemaakt toen ik er achter kwam dat de alternatieve behandelingen zeer goed aansloegen bij mij en vele anderen. Om van deze informatie gebruik te maken, moet u breeddenkend zijn. De informatie op deze site introduceert namelijk chaos in uw leven. De mens houdt ervan alles makkelijk zwart/wit te zijn: "Feit A is waar en B is onwaar". Als iemand u ineens vertelt dat het omgekeerde waar is, dan uit zich dit in chaos in uw geest. U moet dus in staat zijn met deze chaos om te gaan.
  In een aflevering van Noorderlicht hoorde ik dat breeddenkende mensen vaak ook van absurde humor houden, zoals Bottom, Monty Python, etc, terwijl mensen die vooral zwart/wit denken meer houden van goed voorgekauwde humor, zoals Andre van Duin, etc.

  Waarschuwing en Disclaimer
  Ik ben niet een arts en heb geen medische opleiding genoten.
  Maak met gepaste wijsheid gebruik van de informatie op deze site en Overleg met uw arts voordat u met de alternatieve behandelingen begint.
  N.B. De auteur van deze site is nooit aansprakelijk te houden. • Please note: The information on this website is not a recommendation for treatment. Anyone reading it should consult his/her physician before considering treatment. The author and publisher can't be held responsible for anything. Use on your own risk.