New Treatments | Genezing 

Index of articles
Index | Archive | Search

New Treatments > Genezing

Genezing, een verboden woord ?
Veel mensen vinden dat het woord "genezing" helemaal niet in de mond genomen mag worden als er sprake is van "ongeneeslijke" ziekten. Mijns inziens mag het woord "ongeneeslijk" niet in de mond genomen worden.
De stelling dat een ziekte ongeneeslijk is, toont een minachting van de krachten van de natuur. Het is tevens onmogelijk te bewijzen dat een ziekte ongeneeslijk is.

Een andere kijk op genezing en ongeneeslijke ziekte
Wellicht is een andere kijk op genezing en ongeeslijke ziekte een optie. Een voorbeeld. Zelf heb ik drie jaar geleden aan de "ongeneeslijke ziekte" van Crohn, wat een chronische ontsteking van de darmen inhoudt. Sinds ik een dieet volg, zijn alle symptomen verdwenen. Het is nu al 2 jaar (medicijnvrij) na dato. Tevens zijn mijn bloedwaarden hersteld tot uiterst gezonde waarden.
"Genezing" zal ik het niet noemen; Omdat het woord "ongeneeslijk" gebruikt wordt, zou dit niet mogelijk kunnen zijn.

De andere kijk die ik wil voorstellen is de volgende:
Stel dat het Westerse dieet veel substanties bevat die het menselijke immuunsysteem onderdrukken, de darmflora aantasten en de groei van de bepaalde ziekteverwekkende bacteriŽn in de hand werkt. Deze substanties noemen we om het summier te houden even "gif".

De eerste 20 jaar van mijn leven heb ik dit "gif" gegeten en na die 20 jaar verdroeg mijn lichaam het niet meer en werd de "ongeneeslijke" ziekte van Crohn geconstateerd. Drie jaar medicijnen in combinatie met meer "gif" deden mij met tegenzin concluderen dat de ziekte werkelijk ongeneeslijk was. Dat was een foute conclusie. Als je blijft vertrouwen op de farmaceuten om met een genezing te komen, dan kan je concluderen dat een ziekte werkelijk ongeneeslijk is. Het woord medicijn is daar een bewijs van. Het is samentrekking van medium en cine, oftewel een projectiemiddel. Een medicijn is per definitie geen geneesmiddel, maar slechts symptoombestrijding.

Toen ik eindelijk zelf verantwoordelijkheid nam voor mijn ziekte en op internet en in de literatuur en studies begon te zoeken, ontdekte ik een dieet. Toen ik het dieet ben gaan volgen, waaruit al het "gif" verwijderd is, bleek ineens dat alle ziekteverschijnselen verdwenen, terwijl ik geeneens medicatie gebruikte op dat moment.

Alternatieve kijk:
Ik ben nooit ongeneeslijk ziek geweest, ik ben zelfs nooit ziek geweest. Mijn lichaam heeft gewoon constant geprotesteerd tegen het gif. Toen ik stopte met het eten van gif, hoefde mijn lichaam niet meer te protesteren en verdwenen alle klachten.. Ik ben nooit ziek geweest en ben dus nooit genezen.

N.B. Mijn conclusie is zeker niet dat dit dieet bij elke darmziekte helpt. Het is zelfs aangetoond dat dat niet zo is. Het woord genezing is desalnietemin misschien beter niet te gebruiken, omdat veel mensen daar negatief op reageren. Het volledig verdwijnen van alle ziektesymptomen ad infinitum lijkt me al interessant genoeg..

Mvgr,

Ed
NewTreatments.org


Please note: The information on this website is not a recommendation for treatment. Anyone reading it should consult his/her physician before considering treatment. The author and publisher can't be held responsible for anything. Use on your own risk.