New Treatments | Handleiding kwikontgifting 

Index of articles
Index | Archive | Search
Return to index | Return to list of articles in: WisdomExperience

Handleiding kwikontgifting


Tuesday, May 12 2009 - Filed under: General

Geschreven: 12 mei 2009

Door mijn wonderbaarlijke genezing van de ziekte van Crohn (chronische darmontsteking) en de grote toename in vitaliteit, raakten steeds meer mensen ge?nteresseerd in het kwikontgiftingsprotocol dat ik gebruikt heb om tot dit succes te komen. In deze handleiding zal ik proberen het protocol overzichtelijk uit te leggen.

Ik begin met een grote waarschuwing. Kwik is een van de meest giftige stoffen die op deze planeet te vinden zijn. Het is daarom van groot belang om zorgvuldig alles zelf te onderzoeken. Hoewel dit protocol voor mij heel succesvol gebleken is, kan ik niets garanderen. Ik verwerp daarom ook alle verantwoordelijkheid. Gebruik deze handleiding slechts als richtingaanwijzer en zorg ervoor dat u goed beseft wat u doet. Weet dat er grote risico’s aan verbonden zijn (vooral wanneer u het protocol niet correct volgt).

Tevens is het van zeer groot belang om zeker te weten dat je wel last van kwik hebt. Zeker in het geval u overweegt uw amalgaamvullingen (50% kwik) te verwijderen, is dat zeer belangrijk. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je geen last van kwik hebt, maar wel van b.v. cadmium. Stel dat u uw kwikvullingen laat verwijderen en laat vervangen door composietvullingen. Composietvullingen lijken onschuldig, ware het niet dat er cadmiumschaafsel (of van een ander metaal) in kan zitten zodat de vullingen op de rontgenscan zichtbaar worden. Daarmee kunt u dus van de regen in de drup komen aangezien kwik voor u geen probleem was, maar cadmium des te meer..

Ik raad daarom aan om naar een goede biologische tandarts te gaan die via kinesiologie kan meten welke metalen een reactie geven en welke niet. Zie www.nvbt.nl/patiente.htm voor een overzicht van biologische tandartsen. Ik kan de tandarts ''J. van Slooten'' uit Amersfoort van harte aanbevelen. Hij kan heel exact meten op welke metalen/stoffen u overmatig reageert en kan heel vakkundig adviseren.

----

Okay: nu dan de uitleg van het kwikontgiftingsprotocol:
Bij kwikontgifting wordt gebruik gemaakt van zogenaamde chelators. Een chelator is een stofje dat in staat is om een zwaar metaal (in dit geval kwik) aan zich te binden, zodat het vervolgens makkelijker afgevoerd kan worden uit het lichaam. Er zijn veel verschillende chelators, maar er zijn er slechts enkele die precies de juiste eigenschappen hebben om kwik veilig uit uw lichaam te verwijderen.

Naast het binden / vastpakken van kwik moet een chelator namelijk ook in staat zijn om het kwik vast te houden gedurende de tijd die nodig is om het kwik veilig af te voeren via de ontlasting (via galblaas, darmen) of de urine (via nieren, blaas). Zonder verdere hulp kan helaas geen enkele chelator dit. Daarom is het kwikprotocol van groot belang. Zonder dit protocol heeft *elke* chelator grote negatieve effecten voor het lichaam.. Het kwik wordt namelijk wel losgeweekt uit diverse weefsels, maar wordt vervolgens enkele uurtjes later weer gedumpt in het bloed, waarna het weer opgenomen wordt in ander, vaak veel ongunstiger, weefsel (denk aan hersenen, zenuwen, etc.).

Andrew Cutler heeft een protocol ontwikkeld dat hij het “frequent dosing protocol” noemt. In een periode van 4 a 14 dagen wordt een chelator frequent (regelmatig met een bepaalde frequentie) en exact (en laag) gedoseerd toegediend. Afhankelijk van de eigenschappen van de gebruikte chelator en de fysieke conditie van de persoon zijn de frequentie en dosering te bepalen. In de praktijk zal, afhankelijk van de gebruikte chelator, elke 3, 4 of 8 uur een pil geslikt moeten worden. Dit moet heel exact gebeuren. Een half uurtje te laat kan al schade aanrichten. Ook ’s nachts moet de wekker gezet worden en moeten de pillen op de juiste tijden geslikt worden. U snapt wel dat dit het protocol zwaar maakt. Niet alleen voor u, maar ook voor uw evt. partner/kinderen, etc.

Uiteindelijk zijn er drie chelators die aan alle belangrijke criteria voldoen:
• Liponzuur
• DMSA
• DMPS

Liponzuur is een natuurlijke stof, die o.a. in broccoli en in orgaanvlees voorkomt. DMSA en DMPS zijn kunstmatige/synthetische stoffen. DMSA kan gebruikt worden om al het lichaamsweefsel te ontgiften behalve de hersenen. DMSA kan namelijk niet de hersen-bloed barriere passeren. Liponzuur en DMPS kunnen dit wel. Dat heeft zowel voor- en nadelen. Daar kom ik later op terug.

Alle andere, niet genoemde chelators worden sterk afgeraden
Nadrukkelijk vermeld ik hier dat chlorella en diverse andere chelators sterk afgeraden worden. Deze kunnen kwik wel binden/oppakken, maar zijn niet in staat om het langer dan eventjes vast te houden. Resultaat is dat kwik slechts verplaatst wordt en dan vaak vanaf onschuldig weefsel naar zeer kritisch hersen- of zenuwweefsel met een groot risico op uiteenlopende klachten. In de ergste gevallen kunt u denken aan instant-autisme, dementie, parkinson, spiertrekkingen, zenuwschade.

Heeft u nog zilveren vulling: dan nooit met chelatie beginnen!
Als u nog metalen/grijze vulling heeft, dan kunt u niet beginnen met de kwikchelatie, want de chelators zullen dan ook het kwik uit de vulling (een vulling bestaat voor 50% uit kwik) halen en zo kan er veel gezondheidsschade ontstaan. U zult dan eerst naar een biologische tandarts moeten, die zeer zorgvuldig de vulling verwijdert. Daarbij zal hij gebruik maken van o.a een rubberen “dam” (een plaatje in de mond) die ervoor zorgt dat er geen kwikslijpsel ingeslikt kan worden en een beademingsapparaat op de neus zodat u niet door uw mond ademt en zo geen kwikdampen binnenkrijgt. Tevens moet de tandarts goed op de hoogte zijn van de nieuwste richtlijnen voor veilige kwikvullingverwijdering. Het is ook van groot belang dat elk laatste restje kwik verwijderd wordt. Als een arts nog nooit van een dam of van giftige kwikdampen gehoord heeft, ren dan hard weg en ga op zoek naar een tandarts die verstand van zaken heeft. Lijst met biologische tandartsen: www.nvbt.nl/patiente.htm .

In een periode vanaf de kwikvullingverwijdering tot enkele maanden nadien mogen geen chelators gebruikt worden die de hersen-bloed-barriere kunnen passeren. Indien u dat toch doet, zal kwik van het lichaam (waar kwik rijkelijk aanwezig is door het verwijderen van de vullingen) naar de hersenen getransporteerd worden wat zeer grote risico’s met zich meebrengt. Wel mag DMSA gebruikt worden. Dit is zelfs aan te raden aangezien er tijdens de kwikvullingverwijderen toch altijd wat kwik vrijkomt, maar ook omdat het lichaam zelf zal beginnen met het vrijmaken van kwik uit weefsel nu de ontgiftingssystemen niet meer overbelast worden door de continue stroom van kwik uit de vullingen.

Enkele maanden na de kwikvullingverwijdering kan met het serieuze werk begonnen worden. Nu mogen ook de hersenbloedbarriere-passerende chelators gebuikt worden. Oftewel liponzuur en DMPS. Zelf heb ik ervoor gekozen slechts het natuurlijke liponzuur te gebruiken. Maar de totale ontgiftingstijd en de mate waarin je er last van hebt, kunnen sterk verminderd worden door een combinatie van liponzuur + DMPS of DMSA te gebruiken. Of door zelfs alleen DMPS te gebruiken. Liponzuur moet namelijk elke 3 uur genomen worden, terwijl DMPS slechts elke 8 uur genomen hoeft te worden, wat zeer gunstig is voor de nachtrust. Ook is de manier van ontgifting anders (liponzuur voornamelijk via galblaas/darmen, DMSA/DMPS meer via urine)

Tijdens de ontgiftingsperiode is er sprake van heftige oorlogscondities in het lichaam. Kwik en andere vrijkomende metalen zullen hun negatieve en schadelijke effecten sterk manifesteren. Vrije radicalen worden in hoog tempo aangemaakt. De oxidatieve schade is groot. Daarom is het van supergroot belang dat er een heel breed spectrum aan vitamines en mineralen geslikt wordt. En dan niet in de Davitomon-doseringen, maar in pittige doseringen. Denk aan grammen (niet miligrammen) vitamine C (ook verdeeld over de dag, want vitamine C is ook kwikchelator). Denk aan honderden milligrammen magnesium, calcium. Denk ook aan chroom en mangaan. Tevens de hele reeks B-vitamines in hoge doseringen (zogenaamd B50 supplement).

Ik raad ieder aan om het boek op www.noamalgam.com te kopen. Daar worden de exacte doseringen in uitgelegd. Om zonder dit boek bestudeerd te hebben aan kwikontgifting te beginnen is werkelijk gekkenwerk en dat raad ik ten sterkste af.

Kunt u geen Engels lezen, vraag dan een vriend/kennis om het samen met u te bestuderen. Nog beter (ook als u wel Engels kunt lezen): zoek een orthomoleculair arts die u kunt begeleiden hierin.

Heeft u alles bestudeerd en heeft u alle supplementen en chelators in huis gehaald, dan is het tijd om de (kwikvrije) kiezen op elkaar te zetten en minimaal 6 maanden af te zien. Veel mensen zullen 1-3 jaar nodig hebben om het grootste deel kwik uit hun lichaam te krijgen. Geleidelijk aan zult u merken dat uw fysieke conditie verbetert (als kwik inderdaad een negatieve invloed op uw gezondheid had).

Begin, zoals in het boek beschreven staat met heel kleine doseringen. Zelf begon ik met 10mg liponzuur, wat ik geleidelijk aan opgebouwd heb tot 100mg. Hoger dan dat zal je niet snel komen. De 10mg, 8x per dag (elke 3 uur) kan al heel veel effecten geven. Als je merkt dat je nog goed kunt functioneren op die dosering, dan kan je rustig opbouwen naar 15 of 20mg. Gaat dat ook goed, dan kan je rustig naar 30mg gaan, etc. Easy does it. Niet overhaasten, want als je in eens met een te hoge dosering begint, dan weet je niet waar je het moet zoeken, zo beroerd kan je je dan gaan voelen. De afvoercapaciteit van je lichaam is dan niet toereikend om alle losgemaakte kwik af te voeren en je zult dan geconfronteerd worden met acute kwikvergiftigingssymptomen die heel onprettig zijn.

Rustperioden tussen de ontgiftingscycli zijn verplicht. Als u 7 dagen gecheleerd heeft, dient u minimaal 7 dagen rust te nemen. Zodra u na (zeg) 7 dagen de chelatiecyclus stopt, zult u even een kleine terugslag te verwerken krijgen, aangezien er geen chelators meer in het lichaam zijn die de meest recent losgemaakte hoeveelheid kwik op kunnen pakken vanuit het bloed. Dat is helaas een noodzakelijk kwaad. Zie het als een estafette. Elke zoveel uur komt er een nieuwe lichting renners (chelators) die het kwik overneemt van de vorige lichting. Aan het einde van de cyclus is er ineens geen nieuwe lichting renners en valt de estafette op de grond (in het bloed).

U kunt uiteraard ook langere rustperioden inlassen. Wel is van belang dat u als chelatieperiode wel minimaal 4 dagen aanhoudt. Anders is de verhouding tussen afgevoerd kwik en weer loskomend kwik (laatste estafette) niet gunstig genoeg.

Zoals eerder geschreven: Begin met stap 1: bestel het boek van www.noamalgam.com en ga het rustig bestuderen. Zonder dat boek bent u kansloos. N.B. ik heb geen commerci?le banden m.b.t. dit boek of met de auteur.

Zie ook: www.newtreatments.org/doc.php/WisdomExperience/208 .Check out the many other interesting articles on my websitePlease note: The information on this website is not a recommendation for treatment. Anyone reading it should consult his/her physician before considering treatment. The author and publisher can't be held responsible for anything. Use on your own risk.